menu
สมาร์ท ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ แฮปปี้ เฟรช (สีฟ้า)

สมาร์ท ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ แฮปปี้ เฟรช (สีฟ้า)

สมาร์ท ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ แฮปปี้ เฟรช (สีฟ้า) สูตรใหม่! มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Sunny Wind Technology ช่วยให้ผ้าแห้งเร็ว แเละยังมี Smart Scent Tech ช่วยให้ผ้าหอมหรูยาวนานกว่า 6 เท่า ไร้กลิ่นอับชื้น ผ้าหอมนุ่ม รีดง่าย