menu

กล่องกำลังใจ นีโอ

1 กรกฎาคม 2564

บริษัท นีโอ คอร์ปอรท จำกัด เดินหน้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขต่อเนื่อง พร้อมร่วมส่งความห่วงใยผ่าน “กล่องกำลังใจ” ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครือนีโอไว้อย่างครบครัน จำนวน 3,000 กล่อง ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, โรงพยาบาลสนามตลาดสี่มุมเมือง, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลสนามปากเกร็ด และ โรงพยาบาลสนามเจริญกรุงประชารักษ์ รวมจำนวน 3,000 กล่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นร่วม 500,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้ทุกท่านรักษาสุขอนามัย ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน