menu

Happy Work Place

เมื่อความสุขช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในการทำงาน ทีมผู้บริหารของบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด นำโดยคุณสุทธิเดช ถกลศรี ประธานกรรมการและประธานบริหาร จึงอยากให้สำนักงานแห่งนี้เปรียบเสมือน #บ้านหลังที่สอง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พื้นที่ร่มรื่นสีเขียว บรรยากาศที่เป็นกันเองของผู้ร่วมงาน ให้ความรู้สึกมีความสุขมากที่สุดเมื่อได้ก้าวเข้าสู่บ้านหลังนี้ในทุกวัน


หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนีโอ