menu

Neo Sport Day

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับผู้ร่วมงานได้สนุก ผ่อนคลาย พร้อมสร้างความรู้จักระหว่างทีมงานมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นความเข้าใจ ความสามัคคี และความอบอุ่นภายในองค์กร