menu

ดีนี่ร่วมสนับสนุนเพจอีจัน ส่งความห่วงใยแก่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

30 กรกฎาคม 2564

ดีนี่ (D-nee) แบรนด์เด็กชั้นนำสัญชาติไทย หนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด บริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ร่วมสนับสนุน อีจัน เพจข่าวออนไลน์ ภายใต้โครงการ “ชุดแรกรับ” สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มจุดพักคอย และ รพ.สนาม มอบความห่วงใยผ่านเซ็ตผลิตภัณฑ์ดีนี่ที่บรรจุของใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็ก สำหรับการรักษาสุขอนามัยส่วนตัว เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวในศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึงภาคกลางตอนล่าง จำนวน 1,008 ชุด มูลค่ากว่า 157,000 บาท