menu

นีโอร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม

28 พฤษภาคม 2564

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด บริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เดินหน้าสนับสนุนการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยฉีควัคซีน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรค และความเสี่ยงจากการเสียชีวิตอันเป็นสาเหตุมาจากโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจและมอบผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดของแบรนด์ในเครือบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนยังหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ดิ เอ็มโพเรียม รวมจำนวน 25,252 ชิ้น มูลค่ากว่า 300,000 บาท