menu

โครงการ ไทยเที่ยวไทย … สัมผัสได้ ไปด้วยกันทุกวันกับ BeNice

17 ธันวาคม 2563

“นีโอ”เล็งเห็นถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยจากเชื้อโรคของส่วนตัวและส่วนรวม จึงมอบผลิตภัณฑ์ บีไนซ์ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มล. และ 1,000 มล. รวมจำนวนกว่า 10,000 ขวด ให้กับหน่วยงานผู้ดูแลระบบโดยสารสาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการช่วงปีใหม่นี้ในการรักษาสุขอนามัยที่ดี ทั้งยังเป็นการป้องกัน มอบความปลอดภัย และแสดงความใส่ใจต่อพนักงานภายในระบบขนส่งสาธารณะ ให้ห่างไกลจากโควิด-19