menu

โครงการ Love l Care l Give l Share ❤️ ปีที่ 5

27 สิงหาคม 2563

“นีโอ” ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมกับโครงการ Love l Care l Give l Share ปีที่ 5 โดยผู้ร่วมงานนีโอ มอบปฏิทินที่ใช้แล้วจำนวน 500 เล่ม กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา นำไปจัดทำสื่ออักษรเบรลล์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (นนทบุรี)