menu

โทมิ เข้าร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย

28 มกราคม 2564

“นีโอ คอร์ปอเรท” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยส่งมอบความห่วงใยผ่านผลิตภัณฑ์โทมิ ที่มีส่วนผสมของสาร BKC 1%* ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ได้แก่ โทมิ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น โปร กลิ่นพิ้งค์ซากุระ และ โทมิ สเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์ รวมจำนวน 2,400 ชิ้น มูลค่ากว่า 90,000 บาท ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งมอบให้แก่ที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและมอบความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมถึงประชาชนผู้รับบริการให้ห่างไกลจากเชื้อต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ