menu

นีโอฯ เดินหน้าด้วยความใส่ใจกับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Green in Mind)

2 สิงหาคม 2562

นีโอฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ในการจัดตั้งผู้แทนชุมชนเพื่อสรรหาแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีบริเวณรอบโรงงาน และชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับสถาบันศึกษา โดยเชิญอาจารย์เข้ามาสอนวิชาชีพเสริมด้านการทำน้ำมันพิมเสน และต้นไม้เงิน/ต้นไม้ทองจิ๋ว โดยผู้ร่วมงานที่มีความสนใจได้เข้าชมและทดลองฝึกหัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน