menu

Love Care, Give Share เพื่อตำรวจตระเวนชายแดน

22 มีนาคม 2563

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด นำโดย พล.ต.ท. ประยูร อำมฤต ที่ปรึกษา และ คุณทิพย์วรรณ ฐิตะรัตน์ภูมิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งสริมการขาย เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ในเครือให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตสู่อนาคตของตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นกำลังใจในการปกป้องประเทศให้กับตำรวจผู้เสียสละ