สมัครงาน

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและเครื่องสำอาง
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา

 • Male/Female, 
 • Thai Nationality 
 • Bachelor's Degree or Higher in Computer Science, Information Technology, Computer or Software Engineering or related field. 
 • At least 1-3 year of experience in SAP ABAP 
 • Strong with programming, maintenance of application, analytical skill 
 • Hard working and highly responsible 
 • Experience in Coding and testing program modules that meet design specifications 
 • Maintaining, tuning and repairing applications to keep them performing according to technical and functional specifications; providing user support 
 • Have proven record for SAP System Development 
 • Good interpersonal skill, service mind, systematic thinking, Fast-learner, good inter-personal skills and able to work as a team with high responsibilities. 

จำนวน : 1 อัตรา

 • Bachelor’s degree in Accounting/ Finance/ Business Administration
 • 3 years working experience in analysis field (Preferred in FMCG industry)
 • Strong analytical, problem solving, and presentation skills.
 • Proficient in interpreting analysis results and business indicators to identify and analyze trends.
 • Strong level in computer abilities i.e. MS Office: Word, Excel (Financial, Logical, other functions), Power Point

จำนวน : 1 อัตรา

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in Business Administration, Economy, Finance, Marketing or related field.
 • At least 1-2 years of relevant work experience in research consumer business will be an advantage.
 • Good computer skills in Microsoft Word, Excel and Power Point.
 • Good command of English.

จำนวน : 1 อัตรา

 • Bachelor Degree in Business Administration, Marketing or related field
 • Having 2-3 years of Working Experience in Modern Trade preferable Tesco Lotus
 • Can manage the Sales Target and Account Plan, Customer Profile & Business Review
 • Excellent Communication & Negotiation Skill, Energetic and Pleasant
 • Computer related

จำนวน : 1 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคมาอย่างน้อย 2 ปี

จำนวน : 1 อัตรา

 • At least 3-5 years Working Experience in Modern Trade at Supervisory or Managerial level.
 • Can Manage the Sales Team & Sales Target and set the Annual Business Plan & Budget .
 • Good excellent negotiation must be essential.
 • Good command of English and computer literate.

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคมาอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้ ( สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) 
 • ดูแลเขตพื้นที่การขำยและบริหารยอดขายรายเดือนได้ตามเป้ำหมายที่กำหนดไว้