Credit Sales Representative

career

Full Time  |  888 Sukhumvit 54 Rd.,Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok  |  Posted on Oct 24, 2018 ← Back

Job Description

วางและบริหารจัดการการขายภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการวางแผนทริปการเดินทาง  การวิเคราะห์ข้อมูลการขายของแต่ละร้านค้า การนำเสนอสินค้าตามรายการส่งเสริมการขาย การตรวจเช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือของร้านค้า การจัดเก็บเงินค่าสินค้า  การเปิดร้านค้าใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสร้างโอกาสทางการขายและสร้างการเติบโตของยอดขายและผลกำไรตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  


Requirements:

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคมาอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้ ( สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) 
  • ดูแลเขตพื้นที่การขำยและบริหารยอดขายรายเดือนได้ตามเป้ำหมายที่กำหนดไว้


How to Apply

สามารถส่ง Resume มาได้ที่ e-mail : hrd@neo-corporate.com
 

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post: