ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

 

     รายการ NEO ฉลองเข้าสู่ปีที่ 27 ให้โชคทอง

 
 
ชื่อผู้โชคดี หมายเลขโทรศัพท์ รางวัล
นพรัตน์  กังศรานนท์ 093-053-64xx สร้อยคอทองคำ 5 บาท 1 เส้น
ชฎาพร  กองตุ้ย 094-721-70xx สร้อยคอทองคำ 5 บาท 1 เส้น
พิมพา  สุขแสง 095-740-08xx สร้อยคอทองคำ 5 บาท 1 เส้น
วิมลรัตน์  ใจดี 093-223-49xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
ยุพิน  ยาศรี 053-421-11xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
ปรียากมล  ขำฉา 089-959-61xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
สุริยันต์  จันทร์ทำมา 081-885-67xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
ไพโรจน์  เงินโพธิ์ 088-111-35xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
สุพล  สมบัติล้วน 088-497-10xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
อารีรัตน์  พริกเบ็ญจะ 090-774-88xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
อรอุมา  แก้ววิเศษ 089-520-10xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
ด.ช.สรยุทธ  ช่วยสุข 083-176-81xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
พศทา  ธนาณุศักดิ์ 062-924-19xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
วุฒิชัย  ต่วนจันทึก 085-053-38xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
นยนา สุวรรณมาตร 098-549-10xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
เดือนรุ่ง  ฤทธิ์เดชา 086-282-24xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
รชปีดี  ทิ้งปากถ้ำ 089-597-44xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
ดญ. ศิรภัสสร พรพิชิตโชคชัย 087-681-92xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
ปราณี  ตอเพ็ง 081-446-54xx สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น

                        ***********************************************
 
ชื่อผู้โชคดี หมายเลข SMS รางวัล
080-974-34xx NEOM15515 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
085-064-44xx NEOM149617 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
084-077-06xx NEOM56921 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
080-572-47xx NEOM79271 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
085-062-71xx NEOM88170 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
096-383-41xx NEOT183458 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
062-428-98xx NEOT025006 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
063-127-57xx NEOT217808 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
096-383-44xx NEOT183453 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
094-221-61xx NEOT181487 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
080-312-00xx NEOT122912 สร้อยคอทองคำ 1 บาท 1 เส้น
 
 
     *** ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านน่ะค่ะ ***